Mailchimp đang miễn phí tên miền .com 5 năm

Miễn phí tên miền .com 5 năm

Hiện nay MailChimp đang miễn phí tên miền .com thời lên đến 5 năm. Thời hạn diễn ra chương trình từ ngày 08/04/2020 đến hết ngày 31/05/2020.