Cài đặt template Blogger căn bản

Cài đặt template Blogger căn bản

Vietrick sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt template Blogger theo cách cơ bản, dễ hiểu, đảm bảo template không còn dính code thừa từ template cũ

Chèn CSS code vào Wordpress

Chèn CSS vào WordPress

Hướng dẫn chèn CSS vào Wordpress qua Theme Customize, chèn CSS vào từng trang riêng bằng plugin và thêm tệp CSS vào theme.