wave
Code

Remove Child Category in Permalink WordPress

Đây là một đoạn code nhỏ mình dùng để tinh chỉnh lại permanlink bài viết trong WordPress.

Mô tả

Vietrick Code
Remove Child Category in Permalink WordPress

Với một bài viết có nhiều category và được cấu hình Permalink trong Setting WordPress như sau:

  • https://vietrick.com/%category%/%postname%/

Đường dẫn mặc định sẽ là:

  • https://vietrick.com/top-category/level1-cate/level2-cate/post-slug

Đoạn code bên dưới sẽ có tác dụng xóa hết các child category trên đường dẫn URL và chỉ giữ lại top-category

  • https://vietrick.com/top-category/post-slug

Các bạn chèn đoạn sau vào nội dung tệp functions.php trong theme đang sử dụng. Sau đó đến setting Permalinks trong phần quản trị WordPress và nhấn Save Changes để refresh lại permalink.

/*
*
* Remove child categories from permalink in WordPress
* https://www.vietrick.com/remove-child-category-in-permalink/
*
*/
function remove_child_categories_from_permalinks( $category ) {
while ( $category->parent ) {
$category = get_term( $category->parent, 'category' );
}
return $category;
}
add_filter( 'post_link_category', 'remove_child_categories_from_permalinks', 999 );
// WordPress Settings > Permalinks > Save Changes to refresh.
view raw functions.php hosted with ❤ by GitHub

Hy vọng đoạn code nhỏ hữu ích với bạn nào cần.

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest

3 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Most Voted
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Nam
Nam
06/09/2023 10:34

có đoạn code nào dùng cho woocomer cũng xóa được child-category ko pro ơi

hamid
hamid
20/03/2023 00:49

Hello
Thank
This code works fine. But how to redirect the child categories to the parent category?