Cài đặt template Blogger căn bản

Cài đặt template Blogger căn bản

Vietrick sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt template Blogger theo cách cơ bản, dễ hiểu, đảm bảo template không còn dính code thừa từ template cũ