Chèn CSS code vào Wordpress

Chèn CSS vào WordPress

Hướng dẫn chèn CSS vào Wordpress qua Theme Customize, chèn CSS vào từng trang riêng bằng plugin và thêm tệp CSS vào theme.

Top 5 plugin AMP WordPress miễn phí tốt nhất 2020

Kể từ năm 2017, các kết quả tìm kiếm trả về trên Google đều sẽ ưu tiên các trang có hỗ trợ AMP. Top 5 plugin AMP cho Wordpress tốt nhất năm 2020. Những plugin miễn phí này không chỉ giúp tăng tốc độ tải trang di động mà còn giúp cải thiện thứ hạng SEO.