quay phim màn hình win 10

Quay phim màn hình Win 10 đơn giản

Hướng dẫn quay phim màn hình win 10 đơn giản bằng ứng dụng Game Bar tích hợp sẵn trong Windows 10. Nhược điểm ứng dụng là chỉ quay phim được 1 phần mềm.