String
Local File
Remote File
Upload

Cross-origin requests require Access-Control-Allow-Origin header

Javascript Decryption

Javascript Decryption là một công cụ dịch ngược mã hóa các đoạn mã Javascript, công cụ này hỗ trợ nhiều loại mã hóa khác nhau: Obfuscator, URL encode, Eval, JJencode,...

Mục đích của việc mã hóa Javascript nhằm bảo vệ đoạn mã, gây khó khăn khi đọc code nhằm chống ăn trộm mã nguồn.

Các tính năng của công cụ:

 • Làm đẹp source code / highlight syntax.
 • Thực hiện unpackers:
  • Javascript Obfuscator
  • URL encode, e.g. bookmarklet
  • Eval, e.g. Packer, WiseLoop
  • Array, e.g. Javascript Obfuscator
  • _Number
  • Packer
  • My Obfuscate
  • JSFuck
  • JJencode
  • AAencode

Javascript Decryption sử dụng mã nguồn mở theo giấy phép MIT.

Mọi người cũng yêu thích công cụ này

4.9 (127 votes)